Ahoj. K akci Josefoff: Zaskočila nás tato akce, protože díky zrušení Brutalu jsme naplánovali další naše akce (jistě víte, že jsme loutkoherci). Ale jsme připraveni operativně Vás u nás ubytovat v nouzovém režimu. Ubytování od pátku do nedělního rána, kdy potřebujeme, abyste opustili areál do 10.00 hodin. Pivo bude, nějaké občerstvení také. Nebude to ale tak, jak jste normálně zvyklí. Paušální cenu za ubytování jsme stanovili na 500,- Kč/osoba. Pokud souhlasíte, OK, pokud ne, tak až příští rok, pokud bude vše v pohodě, za obvyklých podmínek. Hezké dny přejeme! Bauer´s

Hi. To the Josefoff event: We were surprised by this event, because thanks to the abolition of Brutal, we planned our next events (surely you know that we are puppeteers). But we are ready to operatively accommodate you with us in an emergency mode. Accommodation from Friday to Sunday morning, when we need you to leave the complex by 10.00 am. There will be beer, some snacks as well. But it will not be as you are normally used to. We have set the flat rate for accommodation at CZK 500 / person. If you agree, OK, if not, then next year, if everything will be  fine, under normal conditions. Have a nice day! Bauer´s

UPOZORNĚNÍ VŠEM, KTEŘÍ BYLI 2019 NESPOKOJENI SE ZÁCHODY, NEBO S NĚČÍM JINÝM!

UŽ K NÁM NEJEZDĚTE! NEMÁTE MEZI NÁMI CO DĚLAT!

NEHLEDĚ NA TO, ŽE TO ANI NEUMÍTE ŘÍCT ROVNOU DO OČÍ,

ALE JEN POKOUTNĚ TROUSÍTE JEDY. ANO – JDĚTE SI JINAM!

Je tu pár fotek z našich oslav. Přímo zde.

O heslo si napište na purplebauer@gmail.com

Záběry z dronu 2017: https://youtu.be/NlUSio96sFE

Na příští rok nahlásit prosím včas. Přednost mají stálí členové, pak teprve kamarádi

a kamarádi kamarádů.

Rezervací a registrací souhlasíte se stanovami klubu, které jsou veřejně přístupné zde:

Ceny letos, tj. 2020, resp. 2021 měníme z důvodu ekologie, úspory místa a kvůli zdravému rozumu!!!

KDO PŘIJEDE AUTEM SÁM, PLATÍ DVOJNÁSOBEK CENY ZA PARKOVÁNÍ – TJ. 600,- KČ, NEBO MUSÍ PARKOVAT VENKU.

DVA A VÍCE PASAŽÉRŮ, NORMÁLNÍ CENA.

Festivalová cena 500,-/4 noci, noc navíc 100,- . Záloha na čip – 100,-

Stan pro jednoho až dva 300,- Větší stan 500,- Auto 300,- Motorka 200,-

Kdo spí v autě, platí jako za stan a auto dohromady! Tj. 500,- + 300,- + 300,-. (ev. další noci x 100,-)

Otevíráme v úterý v poledne, zavíráme (už opravdu) v neděli v poledne.

Jídlo na terase od 8.00 do 24.00. Maso přes obsluhu u piva do zavření výčepu. Rozumně!

Altány nebudou OPRAVDU tolerovány, bere to místo druhým.

Jinak, doufáme, že jste v našem klubu spokojeni, že nejsou větší připomínky k organizaci.

Pokud ano, pište, budeme se snažit zjednat nápravu, abyste se k nám rádi vraceli.

Máme areál sledován kamerami se záznamem a vchod zabezpečen čipem.

With your reservation and registration you agree to our club rules, which are publically accessible.
We are forced to change the prices for this year (2021), bcs of ecological circumstances:
Festival price 500,-/4 nights, extra night 100,-. Deposit for chip – 100,-
Tent for one or two 300,- Bigger tent 500,- Car 300,- Motocycle 200,-
Whoever sleeps in a car, pays the equivalent of a car and a tent at the same time. That means 500,- + 300,- + 300,-. (extra nights 100,-)
If anyone come by a car ALONE will pay twice of the parking price (600,-), or have to park outside. For two and more people – normal parking price.
We open on Tuesday at noon, and close (for real) on Sunday noon.
Food service at the terrace from 8am to 12pm. Meat served through the beer service untill the taproom closes. Drink reasonably!
Gazebos will not be tolerated, you are not leaving enough space for the other people.
If not, ask us, and we will try to give you the information to make you come back to us again happily.
We have every area monitored by a camera system with recording and the entrance is secured by chip.

Libuška a Roman Bedřich Bauerovi

Zpět na stránky divadla