O nás

Provoz našeho divadla podporuje

UPOZORNĚNÍ: Naše stránky se občas zachovají divně. Nemůžeme stále přijít na to, proč. Nikdo nám to nevysvětlil. Ovšem – STAČÍ DÁT ZPĚT A ZKUSIT TO ZNOVU. NEZAZNAMENALI JSME ZAVIROVÁNÍ. JE TO JEN JAKÝSI FALEŠNÝ ODKAZ. TAKŽE – ZPĚT – A ZNOVU NA ODKAZ. DÍKY.

UPŘESNĚNÍ: Tyto stránky vznikly jako prezentace BOĎI Jaroměř. Jelikož ale Libuška a Roman Bedřich Bauerovi, kteří toto divadlo vedou, zároveň hrají rodinné loutkové divadlo pod názvem Bauerovi Josefov, je to i prezentace jejich nabídky představení. BOĎI Jaroměř, to jsou představení v Boučkově loutkovém divadle. Představení mimo toto divadlo hrají Bauerovi Josefov. Tolik na vysvětlenou.

POMOZTE NÁM HRÁT LOUTKOVÉ DIVADLO!

Víme, že naše loutkové divadlo není asi nijak atraktivní pro ty, kdo se chtějí nějak realizovat. Vodiči i mluviči jsou skryti, nikdo je nevidí. Dokonce se k nám dostaly názory, že naše divadlo je zastaralé, že by to chtělo zmodernizovat. Ale to je právě to, co nechceme. Chceme uchovat tradici, kterou založil Rudolf Bouček, příštím generacím. Soubor v současné době funguje skvěle, jen nás je málo. Proto hledáme.

Přihlašovat se nemusíte. Prostě přijďte a je to. Hlavně se nestyďte přijít. Uvidíte, že to je super!
Potřebujeme nové loutkoherce, mluviče, vodiče, techniky. U dětí bychom ovšem rádi dodrželi naši spodní věkovou hranici 10 let. Ale jinak vás opravdu rádi přivítáme v našich řadách. Zkoušky jsou v pátek, od 18:00 hodin. Nestyďte se, zavolejte, domluvíme se.

Telefon na principála: 777 812 4701

Něco z historie:

Počátky loutkového divadla v Jaroměři se datují rokem 1918 a jsou zcela neodmyslitelně spjaty se jménem Rudolfa Boučka.

První scéna byla v sokolské tělocvičně, ale již v roce 1924 získal soubor samostatnou budovu, tehdy již nepoužívaný zahradní domek, který se stal po celkové rekonstrukci a přístavbě v roce 1928 třetí (až později druhou) nejstarší stálou loutkovou scénou u nás, a možná i v celé Evropě.

Roku 1936 byl na počest svého zakladatele tento domek pojmenován jeho jménem a bylo a je tu Boučkovo loutkové divadlo.

Za druhé světové války bylo vykradeno jakýmsi německým sběratelem, který odvezl loutky, dekorace, ba i rekvizity a světelné zařízení. Jen pár loutek se podařilo riskantně zachránit tak, že je ti nejodvážnější prostě odnesli domů.

Až po roce 1944 bylo divadlo znovu dovybaveno.

O budovu a zařízení se již řadu let starají členové loutkářského souboru, který pracoval do roku 1999 pod hlavičkou Městského kulturního střediska jako BODI Jaroměř. 12. 8. 1999 se soubor stal občanským sdružením a pod poupraveným názvem BOĎI Jaroměř hraje dnes už jako zapsaný spolek.

Repertoár souboru tvoří v současné době již výhradně jen marionetová představení – už proto, že právě pro tento typ loutek je divadlo postaveno a také proto, že klasických marionet ubývá a je tedy nutno zachovat tradici. Alespoň tak to soubor cítí. Ovšem v duchu doby a tak trochu i poznání nového byla v minulosti občas nastudována představení, kde hráli maňásci, ba i polštáře. Ovšem to byla u nás jen výjimka. Věnujeme se již opravdu jen a jen marionetám.

Soubor se občas nechal vyhecovat a zúčastnil se nějaké přehlídky, kde obsazoval přední místa a s úspěchem tak reprezentoval rodnou Jaroměř. Ale to není to, proč bychom chtěli loutkařit. Nepotřebujeme si totiž dokazovat, jak jsme výborní, jak jsme oceňováni různými diplomy. To necháváme těm, pro které to je střed jejich malého světa. My hrajeme loutkové divadlo pro radost, pro to, že po představení za námi chodí diváci a děkují, že hrajeme to “normální” loutkové divadlo. Hrajeme pro rozzářené dětské oči, ale i pro spokojené dospěláky. Nehrajeme pro ocenění “odborníků”. Vždyť, kdo je větší odborník, než malý dětský divák. Ten nám totiž dá jasně najevo, jestli se mu představení líbí, nebo nelíbí. My se držíme tradice, hrajeme tak, jak se hrávalo před lety a jinak hrát ani nechceme, ani nebudeme. Nebudeme Vás ani zahlcovat zbytečnými informacemi o tom, kolik že jsme nacvičili představení, kolik to bylo premiér, kolikrát jsme hráli v tom a v tom roce, co nám kdo po představení řekl. To přece není vůbec důležité. To necháme jen v naší kronice a snad paní Sílové, kronikářce města Jaroměře. Vás tím unavovat nebudeme. Vás si budeme jen hýčkat coby diváky.

Soubor BOĎI Jaroměř míval průběžně plus mínus 20 členů, kteří se scházejí minimálně jednou týdně – vždy v pátek od 18.00 hodin – aby připravovali nová představení, ale také udržovali v chodu celé divadlo, opravovali kulisy, loutky atp. V současné době zažíváme krizi, jelikož nám ubyli členové, a noví jaksi nejsou k nalezení, jelikož pro ně asi loutkové divadlo není atraktivním druhem činnosti ve volném čase.

V roce 2002 bylo v divadle kompletně zrekonstruováno jeviště a v roce 2003 za vydatné podpory Městského úřadu zateplen sál a půdy, zcela opraven strop sálu, poopravena elektroinstalace a obnoveny vnitřní nátěry, takže k dokonalosti zbýval již jen vnější plášť budovy. (Dne 15. ledna 2004 bylo naše divadélko prohlášeno Ministerstvem kultury Národní kulturní památkou.) Opravdu, vnější plášť byl před prázdninami 2009 natřen.

Boučkovo divadlo bylo třetí nejstarší budovou stálého divadla, po Lounech a Liberci. V současnosti Liberecké divadlo již dávno nestojí, proto je naše budova druhá nejstarší.

Velkých úspěchů, po zájezdech na Slovensko, kde jsou již stálými hosty, dosáhli naši vedoucí, manželé Libuška a Roman Bedřich Bauerovi, kteří hrají zájezdová představení ve vlastním rodinném marionetovém divadle.

Rodinné loutkové divadlo, to je to, co je baví a co jim jde velmi dobře. Dokonce ta divadélka začali shromažďovat. A kdybyste o nějakém věděli, byli by velmi potěšeni.

Naši dva, jak jim říkáme, absolvovali na podzim 2015 velikánské turné po Austrálii a Novém Zélandu, kde zahráli celkem v osmi městech 23 představení pro děti v českých školách. Turné mělo takový úspěch, jaký nečekali.

Ale co přišlo dál! Pozvání do USA, takže na podzim 2016, 28. září, Libuška s Romanem odletěli do Chicaga, dále hráli v Pittsburghu, Atlantě, Baltimore, Washingtonu D.C., New Jersey, New Yorku, Bostonu a v Durhamu. Vrátili se 17. listopadu. Opět velký úspěch a tak od 15. září do 29. listopadu 2017 hráli opět v USA a tentokrát i v Kanadě. New York, New Jersey, Montreal, Chicago, Pittsburgh, Baltimore, Washington D.C., Durham, Charlotte, Atlanta, Dallas, Portland, San Francisco, San Diego, Los Angeles a Calgary, to byla města, která je pozvala. Na podzim 2018 opět pozvání do USA, konkrétně hráli v Bostonu, Washingtonu, New Yorku, New Jersey, Charlotte, Atlantě, Dallasu a Oaklandu – San Francisku. Mezitím samozřejmě hrají naši dva po celé naší republice, všude tam, kam si je pozvete.

Jako novinku musíme uvést, že letos, tedy 22. března 2023 odletěli na ještě jedno, poslední turné po USA. Turné bylo organizováno pod záštitou honorární konzulky v Atlantě, paní Moniky Vintrlíkové, dále se na turné podílelo Velvyslanectví ČR ve Washingtonu D.C., kde bylo odehráno i představení a nakonec National Czech & Slovak Museum & Library v Cedar Rapids, které dostalo darem loutky Libušky a Romana ze Zubejdy Solimánské. Druhá sada loutek našla své místo ve sbírce Center for Puppetry Arts v Atlantě, kde naši dva také odehráli své dvě pohádky. Dále hráli ještě v Palo Altu, Orindě, North Walesu, New Jersey, Chicagu a Baltimore. Celkem na 12 místech USA odehráli 25 pohádek.

Co na závěr dodat? Snad jen tolik, že jsme rádi, že se stále ještě najdou lidé, kteří se tomuto koníčku věnují, a věnují mu takřka celý svůj volný čas. Že se najdou lidé, které spojuje láska k dětem, k loutkovému divadlu. Kdyby někdo z vás měl zájem, bude v souboru jistě vítán.

Roman Bedřich Bauer – principál